Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kijk op de Kieck kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kijk op de Kieck, en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Kijk op de Kieck kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw telefoonnummer
• Uw adres
• Uw e-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens


Waarom Kijk op de Kieck gegevens nodig heeft
Kijk op de Kieck verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, dan wel schriftelijk (per e-mail en/ of per post) als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Kijk op de Kieck uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Geautomatiseerde besluitvorming
Kijk op de Kieck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kijk op de Kieck) tussen zit.


Hoe lang Kijk op de Kieck gegevens bewaart
Kijk op de Kieck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden direct verwijderd indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen
Kijk op de Kieck verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Kijk op de Kieck worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. IP-adressen worden geanonimiseerd. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kijk op de Kieck gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics
Kijk op de Kieck maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kijk op de Kieck te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kijk op de Kieck heeft hier geen invloed op. Kijk op de Kieck heeft Google geen toestemming gegeven om via Kijk op de Kieck verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kijkopdekieck.nl. Kijk op de Kieck zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen
Kijk op de Kieck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kijk op de Kieck maakt gebruik van een betrouwbaar beveiligingscertificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kijk op de Kieck verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kijk op de Kieck op via info@kijkopdekieck.nl. www.kijkopdekieck.nl is een website van Kijk op de Kieck. Kijk op de Kieck is als volgt te bereiken:


Kijk op de Kieck
Akkerweg 8
5133NB Riel
E info@kijkopdekieck.nl
M 06 20 17 42 14


Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

www.kijkopdekieck.nl • Genieten in het groen...